- GDPR

För oss är det viktigt att du som kund känner dig trygg med hur vi använder dina personuppgifter. Nu kommer en ny EU-förordning, GDPR, för att ytterligare stärka din rätt till skydd av dina personuppgifter. Den nya EU-förordningen ersätter vår svenska Personuppgiftslag PuL och börjar gälla 25 maj 2018.


Vad är en personuppgift?
En personuppgift är varje upplysning som går att knyta till dig som person. De uppgifter som du lämnar när du skapar ett användarkonto hos oss, är exempel på personuppgifter som vi lagrar och använder.

Vad använder vi dina uppgifter till?
Vi använder dina personuppgifter för att kunna utföra vårt förmedlingsarbete. Det kan vara när du prenumererar på information om lediga lägenheter, anmäler ditt intresse för en lägenhet eller när du blir erbjuden en lägenhet. Vi använder bara dina personuppgifter i de arbetsmoment som kräver det.

Registerutdrag
Vi sparar dina uppgifter så länge som du har en kundrelation med oss och du kan när som begära ut ett registerutdrag på vilka uppgifter vi har sparade om dig.

Frågor
Vid frågor om vår hantering av dina uppgifter kontakta oss via telefon 0435-515 50 eller via mail på 
info@orkelljungabostader.se


Vill du veta mer om GDPR kan du besöka Datainspektionens hemsida: 
www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/